Image

Breng uw cliënten in gelijkwaardig contact met de samenleving, vanuit hun levensverhalen
en geef uw medewerkers extra handvatten voor persoonsgerichte zorg

EEN SUCCESVOLLE AANPAK

De allereerste Old-School werd in 2017 geopend in Vreedenhoff. Sindsdien haakten vele scholen en zorginstellingen aan en deden er al honderden jongeren en zorgvragers aan mee. In 2018 won het programma 'het beste idee voor hulp en zorg' en startte een samenwerking met de landelijke overheid.
WAAROM MEEDOEN?

De Old-School is een prijswinnend programma waar inmiddels honderden jongeren en zorgvragers aan mee hebben gedaan. Door uw cliënten deel te laten nemen, maken ze actiever onderdeel uit van de samenleving, vermindert de eenzaamheid en kunt u de zorg nog persoonsgerichter maken. Het progamma kan volledig corona-proof plaatsvinden.

GELIJKWAARDIG CONTACT

Deelnemende jongeren gaan onder begeleiding als 'kennisdetective' in gesprek met de verteller (een zorgvrager). De verhalen die ze ontdekken presenteren ze in een zelfgekozen vorm, zoals een filmpje of een poster aan de cliënt en geïnteresseerden. Doordat de jongeren speurskills oefenen is het contact gelijkwaardig en voor beiden waardevol.
Image
Image
Image
Image
Image

WAT KUNT U VERWACHTEN?

Samen met een vaste contactpersoon binnen ons team stemt u af welke van uw cliënten meedoen en in welke vorm. Ook maken we afspraken over de communicatie met hun familieleden. In jaarlijkse workshops krijgen uw betrokken medewerkers uitleg over het programma en hoe ze dit kunnen benutten voor hun eigen werkzaamheden.

BOEK & PRESENTATIES

Uw cliënten ontvangen doorlopend een gespreksverslag en/of foto’s in een printbaar bestand voor in hun persoonlijke de Old-School Boek. Er is tevens een digitale versie beschikbaar die familieleden ook op afstand in kunnen zien. Deelnemende cliënten en geïnteresseerden worden doorlopend uitgenodigd voor de presentaties van de jongeren.

CERTIFICERING

Uw organisatie heeft een vaste contactpersoon binnen ons team en ontvangt het Old-School certificaat en kan dit intern en extern communiceren. Hiermee laat u het belang van persoonsgerichte zorg (nog meer) zien en hoe u dit (onder andere) vorm geeft binnen uw organisatie.
Image


“Mijn hoofd zit vol met grijze hersencellen en door de gesprekken met de Old-School vouwen die een voor een open en komen de verhalen weer tot leven.”
Dhr. Kaptein 96 jaar

Onze samenwerkingspartners zijn:
Image