Old-School Arnhem wordt i.h.k.v. de proeftuin maatschappelijke diensttijd financieel ondersteund door:
Het programma is ontwikkeld en wordt begeleid door:
Het programma vindt plaats bij en in samenwerking met:
Old-School Arnhem wordt financieel ondersteund door:
Image
Het programma is ontwikkeld en wordt begeleid door:
Image
Het programma vindt plaats bij en in samenwerking met:
Vreedenhoff

Onze samenwerkingspartners zijn:
Image

Image


Image