Image
"Ik heb veel positiviteit meegekregen door mijn deelname aan Old-School. Je leert hier dingen die je niet op school leert en krijgt meer zelfvertrouwen."
Kenaiah, 18 jaar

Image
Old school is meer dan gesprekjes voeren met bewoners. Je komt in contact met mensen waarmee je normaal nooit zou praten. Je stelt een paar goede doelen op voor jezelf die je wilt bereiken die paar dagen.
Mariam, 17 jaar
 

TINO Mantelzorg


leren van de niet-herkende kennis van mantelzorgers


WAT?

Bij dit bijzondere programma gaan jongeren in gesprek met mantelzorgers, om van ze te leren hoe zij zijn omgegaan met de veranderingen in hun leven, die zij niet zelf hebben gekozen.

WAAROM?

Vroeg of laat krijgen jongeren ook te maken met onverwachte gebeurtenissen en teleurstellingen. Door de gesprekken zijn zij hier beter op voorbereid. En de mantelzorgers? Die krijgen erkenning voor hun kennis.

MEER WETEN?

Het programma is ontwikkeld door HUMINT Solutions, dat in hun verschillende TINO programma’s altijd op zoek gaat naar ‘niet-herkende kennis’. TINO mantelzorg ‘Het beste idee voor hulp en zorg’. Wilt u meer weten of meedoen? Stuur ons een bericht!
Image

Image

Kom naar de expositie


In Arnhem gingen er vijf jongeren in gesprek met vijf mantelzorgers. Op donderdag 19 december 2019 organiseerden wij een feestelijke bijeenkomst waarin zij vertelden over hun ervaringen.
Ook waren er portretfoto’s te zien van de jongeren en de mantelzorgers.


De wethouder opend de expositie om  in de Burgerzaal van
het Arnhemse Stadhuis. Daarna was er een borrel en konden de
gasten in gesprek met de deelnemers.


Aanmelden of meer weten?

TINO Mantelzorg wordt i.h.k.v. 'Het Beste Idee voor Hulp en Zorg' financieel ondersteund door:
Het programma is ontwikkeld en wordt begeleid door:
Old-School Arnhem wordt i.h.k.v. 'Het Beste Idee voor Hulp en Zorg' financieel ondersteund door:
Image
Het programma is ontwikkeld en wordt begeleid door:
Image