En nu jij

      Een kaartspel voor pleeggezinnen en andere bijzondere families WAT IS ‘EN NU JIJ? In 2013 bedachten wij het spel ‘En nu jij’, voor kinderen die in een ander gezin komen wonen, zoals pleegkinderen. Het spel bestaat uit vragen over het wonen in een nieuw gezin. (Pleeg)kinderen- en ouders, broertjes en zusjes, (pleeg)zorgwerkers en (gezins-)voogden kunnen dit vragenspel … Continue reading En nu jij